دستورالعمل فنی، محتوایی و روشی تدوین مقاله

۱. مقالات باید در چارچوب علوم انسانیِ اسلامی تالیف گردد.

۲. مساله و راه حل در مقالات باید در قلمرو و با رعایت تراز دانش حکمرانی تالیف شود.

۳. مقالات در حداکثر 30 صفحه شامل سرفصل های زیر:

۳.۱. تبیین مساله

۳.۲. تبیین مبانی فلسفی، روش‏ شناختی، چارچوب نظری/ مفروضات و مدل حکمرانی اسلامی

۳.۳. تبیین دقیق راه حل و ارائه گزینه های سیاستی

۳.۴. لوازم و مقتضیات تحقق راه حل

۳.۵. جمع بندی نهایی

شرایط چکیده مقاله:

 نحوه ارائه: ارسال به ایمیل info@scih.ir.

محتوا:

 • نام، نام خانوادگی، رتبه علمی، ایمیل و شماره تماس نویسنده(گان)
 • تبیین فشرده‌ی: هدف، پرسش اصلی، چارچوب تئوریک، روش‌شناسی و سرفصل‌های عمده
 • کلیدواژه‌ها

ویژگیهای شکلی:

 • مقاله در محیط ۲۰۰۳ word یا بالاتـر و با استفـاده از قلـم (فـونت)B lotus با اندازه ۱۴ ارائه شود.
 • حجم مقاله باید حداقل ۱۰ و حداکثر ۳۰ صفحۀ ۳۰۰ کلمه ‏ای باشد.
 • رعایت دستور زبان فارسی و شیوه نگارش، مطابق با شیوه نامه مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی ضروری است.
 • فصل بندی مناسب بر اساس ساختار منطقی مقاله الزامی است.
 • سلیس و روان بودن نوشتار، اهمیت فراوانی دارد.
 • اهتمام به استفاده از واژه های فارسی به جای واژه های بیگانه و ترجمه واژه‎های بیگانه در پانوشت ضروری است.
 • متمایزبودن نقل‏ ‏قول ها، با استفاده از تغییر اندازه قلم و تورفتگی متن الزامی است.
 • حرکت‏گذاری صحیح آیات و روایات توصیه می‌شود.
 • استفاده از ترجمه قرآن آیت الله مکارم شیرازی توصیه می‌شود.
 • به کارگیری صورت صحیح اشعار، ضرب المثل ها و … ضروری است.
 • جدا نوشتن علامت جمع «ها» از کلمات الزامی است. مانند:
  کتاب ‌ها _______ کتاب ها
 • ارجاعات به صورت درون‏ متنی داده شود (نام خانوادگی، سال انتشار: شماره  صفحه) مثال: (حسینی، ۱۳۸۹: ص۲۵) و توضیحات تکمیلی به صورت پی‌نوشت آورده شود. از پانوشت برای توضیحات کوتاه و ضروری، ذکر اسامی لاتین و … استفاده شود.
 • کتاب‌نامه به صورت زیر آورده شود:
  کتاب: (نام خانوادگی، نام یا حرف اول نام. سال انتشار. عنوان کتاب. محل انتشار. نام مؤسسه‌ انتشاراتی. نوبت چاپ) مثال: (مطهرى، مرتضی. ۱۳۷۶٫ انسان کامل. تهران. صدرا. چاپ شانزدهم).
 • مقاله: در فهرست منابع: (نام خانوادگی، نام یا حرف اول نام. سال انتشار. «عنوان مقاله». نام مجله. دوره یا شماره مجله) مثال: (تنهایی، انیس. ۱۳۸۷٫ «هویت جویی ایرانی ـ اسلامی در نسخه‌های مصور شاهنامه فردوسی دوران ایلخانی تا اواسط صفویه». دو فصلنامه مطالعات هنر اسلامی. شماره ۹).
 • منابع اینترنتی: (نام خانوادگی نویسنده، نام یا حرف اول نام. «عنوان مقاله». تاریخ دریافت مطلب. آدرس پایگاه الکترونیکی).
  تذکر: عنوان کتاب یا عنوان مقاله باید به صورت Bold بیاید.
  تصاویر، جداول‌ و نمودارها به صورت آماده برای چاپ ارائه شوند.
  حجم چکیده: حداقل ۲۰۰ و حداکثر ۳۵۰ کلمه
  حجم مقاله: حداقل ۱۰ و حداکثر ۳۰ صفحه ۳۰۰ کلمه‌ای. (مدیریت حجم مقاله اهمیت بالایی دارد)

ویژگی‏ های محتوایی:

 • تناسب حداکثری موضوع یا مسأله با محورهای موضوعی کنگره.
 • تحدید دقیق موضوع و تبیین هدف و پرسش‌های تحقیق.
 • طرح مسأله قوی و ارائه تعریف علمی از مفاهیم و اصطلاحات.
 • تحلیل درست آراء و اندیشه‌ها و نقد روشمند آن‌ها.
 • انسجام منطقی و سازماندهی مناسب مقاله.
 • تناسب روش با هدف و کاربرد صحیح آن در مقاله.
 • توجه به نوآوری و خلاقیت در پاسخ به پرسش‌های مقاله.
 • مستندسازی و دقت در ذکر منابع و مآخذ معتبر و دست اول.
 • شیوایی و رسایی ادبیات مقاله.